Wyniki i terminarz PGE Ekstraligi 2018

1. kolejka - 06/07/08.04.2018
Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów 47:43 Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra
Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław 45:45 Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno
MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz 45:45 forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa
Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów 54:35 Get Well Toruń Get Well Toruń

2. kolejka - 13/14/15.04.2018
forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa 54:36 Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów
Get Well Toruń Get Well Toruń 47:43 Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław
Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra 53:37 MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz
Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno 48:42 Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów

3. kolejka - 21/22.04.2018
MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz 28:62 Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno
Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów 51:39 Get Well Toruń Get Well Toruń
Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra 44:46 forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa
Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław 54:36 Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów

4. kolejka - 27/29.04.2018
Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno 56:34 Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra
Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów 53:37 Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów
forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa 49:41 Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław
Get Well Toruń Get Well Toruń 51:39 MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz

5. kolejka - 04/06.05.2018
Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra 50:40 Get Well Toruń Get Well Toruń
Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno 53:37 forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa
Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów 41:49 Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław
MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz 49:41 Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów

6. kolejka - 18/20.05.2018
Get Well Toruń Get Well Toruń 37:53 Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno
Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów 49:41 MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz
Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław 48:42 Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra
Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów 53:37 forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa

7. kolejka - 27.05.2018
forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa 49:41 Get Well Toruń Get Well Toruń
Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno 55:35 Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów
Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra 43:47 Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów
Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław 61:29 MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz

8. kolejka - 10.06.2018
Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów 49:35 Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra
MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz 42:48 Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław
Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów 47:43 Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno
Get Well Toruń Get Well Toruń 50:40 forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa

9. kolejka - 17.06.2018
Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra 51:39 Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław
Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno 54:36 Get Well Toruń Get Well Toruń
forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa 49:41 Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów
MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz 52:38 Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów

10. kolejka - 01.07.2018
Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów 54:36 MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz
Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław 57:33 Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów
forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa 47:43 Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno
Get Well Toruń Get Well Toruń 52:38 Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra

11. kolejka - 29.07.2018
Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław 48:42 forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa
Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra 38:52 Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno
Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów 38:52 Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów
MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz 49:41 Get Well Toruń Get Well Toruń

12. kolejka - 12.08.2018
Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów 46:44 Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław
Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno 50:40 MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz
forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa 52:38 Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra
Get Well Toruń Get Well Toruń 51:39 Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów

13. kolejka - 27.07/19.08.2018
Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów 45:45 Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno
Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów -:- forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa
Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław -:- Get Well Toruń Get Well Toruń
MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz -:- Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra

14. kolejka - 26.08.2018
Falubaz Zielona Góra Falubaz Zielona Góra -:- Grupa Azoty Unia Tarnów Grupa Azoty Unia Tarnów
Fogo Unia Leszno Fogo Unia Leszno -:- Betard Sparta Wrocław Betard Sparta Wrocław
forBET Włókniarz Częstochowa forBET Włókniarz Częstochowa -:- MRGARDEN GKM Grudziądz MRGARDEN GKM Grudziądz
Get Well Toruń Get Well Toruń -:- Cash Broker Stal Gorzów Cash Broker Stal Gorzów

m-cedrużynapkt+/-
1Unia LesznoFogo Unia Leszno26+148
2Stal GorzówCash Broker Stal Gorzów21+63
3Sparta WrocławBetard Sparta Wrocław18+74
4Włókniarz CzęstochowaforBET Włókniarz Częstochowa17+14
5KS ToruńGet Well Toruń13-39
6GKM GrudziądzMRGARDEN GKM Grudziądz8-106
7Unia TarnówGrupa Azoty Unia Tarnów8-96
8Falubaz Zielona GóraFalubaz Zielona Góra7-56