CKMAZS.com | White-Green – CKM Włókniarz Częstochowa, AZS Częstochowa

1,7 mln dla Włókniarza i AZS-u od miasta

Włókniarz Częstochowa i AZS Częstochowa podzielą między sobą 1,7 mln. To kwota, którą Radni Częstochowy zdecydowali się przeznaczyć na promocję miasta poprzez sport w 2014 roku. Kwota jest o 200 tys. większa niż przed rokiem i większa niż pierwotnie zakładano na bieżący rok. W pierwotnej wersji pułap 1,5 mln miał zostać utrzymany również w 2014. Ostatecznie zdecydowano, że najlepsze częstochowskie klubu dostaną po 850 tys.