CKMAZS.com | White-Green – CKM Włókniarz Częstochowa, AZS Częstochowa
47. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego (23.03.2019)

47. Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego (23.03.2019)

Jacek Winiarski