CKMAZS.com | White-Green – CKM Włókniarz Częstochowa, AZS Częstochowa

Grzegorz Bociek ukarany

Nieoczekiwany zwrot w sprawie trwającego od kilku miesięcy konfliktu na linii AZS CzęstochowaGrzegorz Bociek. Decyzją Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej Grzegorz Bociek i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle złamały prawo podpisując umowę na sezon 2013/2014. Zdaniem Sądu obie strony nie mogły parafować kontraktu, gdyż zawodnik wciąż jest siatkarzem AZS-u Częstochowa.

Sąd w swojej decyzji, którą publikujemy poniżej postanowił zawiesić Boćka na cztery najbliższe mecze oraz nałożyć na siatkarza i ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle kary finansowe. AZS może liczyć jedynie na zwrot kaucji jaką klub musiał wpłacić odwołując się od decyzji Zarządu spółki PLPS S.A. z 2 października 2013 roku. Przypomnimy, że pierwotnie postanowiono, iż roszczenia częstochowskiego klubu są bezpodstawne, a Grzegorz Bociek jest zawodnikiem klubu z Kędzierzyna-Koźla.

Oczekujemy, że w tym tym tygodniu Grzegorz Bociek wróci do treningów w AZS Częstochowa – mówi na łamach oficjalnej strony klubu prezes AZS-u Konrad Pakosz.

Decyzja Sądu Odwoławczego 1/2014

Po rozpoznaniu odwołania Klubu Sportowego AZS Częstochowa S.S.A. z dnia 11.10.2013 r. od Decyzji Zarządu spółki Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. nr 02/13/14 z dnia 2 października 2013 r. umarzającej postępowanie dyscyplinarne wszczęte na wniosek Klubu Sportowego AZS Częstochowa S.S.A., wobec zawodnika Grzegorza Boćka postanawia na podstawie § 53 ust.1 Regulaminu Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej

Zmienić zaskarżoną decyzję w ten sposób, że działając na podstawie § 103 ust.1 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej Mężczyzn wymierza Zawodnikowi Grzegorzowi Boćkowi karę okresowego zawieszenia na 4 kolejki ligowe począwszy od daty wydania decyzji oraz karę finasową na rzecz Polskiego Związku Piłki Siatkowej w kwocie 25.000,00- złotych /dwudziestu pięciu tysięcy złotych/.
Zwrócić na podstawie § 12 Regulaminu Sądu Odwoławczego przy PZPS Klubowi AZS Częstochowa S.S.A. kaucję w wysokości 2.000,00- złotych /dwóch tysięcy złotych/.
Nadzór nad wykonaniem kary powierzyć Organizatorowi rozgrywek Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej S.A..

Decyzja Sądu Odwoławczego 2/2014

Po rozpoznaniu odwołania Klubu Sportowego AZS Częstochowa S.S.A. z dnia 11.10.2013 r. od Decyzji Zarządu spółki Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. nr 01/13/14 z dnia 1 października 2013 r. umarzającej postępowanie dyscyplinarne wszczęte na wniosek Klubu Sportowego AZS Częstochowa S.S.A., wobec Klubu Sportowego ZAKSA S.A. postanawia na podstawie § 53 ust.1 Regulaminu Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej

Zmienić zaskarżoną decyzję w ten sposób, że działając na podstawie § 103 ust.1 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej Mężczyzn wymierza Klubowi ZAKSA S.A. w Kędzierzynie Koźlu karę finansową na rzecz Polskiego Związku Piłki Siatkowej w kwocie 60.000,00- złotych /sześćdziesiąt tysięcy złotych/.
Zwrócić na podstawie § 12 Regulaminu Sądu Odwoławczego przy PZPS Klubowi AZS Częstochowa S.S.A. kaucję w wysokości 2.000,00- złotych /dwóch tysięcy złotych/.
Nadzór nad wykonaniem kary powierzyć Organizatorowi rozgrywek Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej S.A.

PZPS.pl