CKMAZS.com | White-Green – CKM Włókniarz Częstochowa, AZS Częstochowa

Konkurs na nowego prezesa

W czwartek (17 kwietnia) w częstochowskim “Pubie na Wirażu” odbyła się konferencja prasowa, na której poruszano m.in. temat konkursu na nowego prezesa spółki Włókniarz.

Do czasu wyboru następcy Pawła Mizgalskiego, funkcję tę sprawować będzie mecenas, Dariusz Śleszyński. Obowiązek powołania nowego prezesa spoczywa na barkach Rady Nadzorczej. – Tak jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, ogłosimy otwarty konkurs na to stanowisko. Uznaliśmy, że znajdowanie kogokolwiek u progu sezonu, tylko po to żeby był jest nieracjonalne. Uważam, że mogłoby to wręcz zaszkodzić naszemu klubowi. W zaistniałej sytuacji zdecydowaliśmy się skorzystać z możliwości jakie ustawa przewiduje i delegowaliśmy jednego z członków naszej rady – poinformował przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Grochalski.

Jak będzie przebiegał konkurs na wyżej wymienione stanowisko? – Konkurs będzie miał charakter otwarty, tzn. upublicznimy go we wszystkich możliwych mediach, które będą się tym tematem interesować. O ile wybór członka zarządu jest wyłącznie kompetencją Rady Nadzorczej, to nie jest powiedziane, że Rada Nadzorcza nie może korzystać z gremiów doradczych. Przede wszystkim o pomoc zwracamy się do dwóch grup. Jedną z nich są kibice, a drugą sponsorzy klubu. Stworzymy tzw grupę roboczą, która wypracuje swoje warunki – dodał Grochalski.

Potencjalni kandydaci na prezesa spółki Włókniarz muszą spełniać określone wymagania. – Ustaliliśmy, że warunkiem podstawowym musi być minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami handlowymi. Ponieważ nasz klub jest prowadzony przez spółkę, mamy zatem do czynienia z dwoma aspektami zarządzania. Czymś odrębnym jest zarządzanie spółką od zarządzania klubem. Prezes zarządu jest osobą, która musi posiadać kompetencje i umiejętności spajania tych dwóch elementów. W tym konkretnym przypadku niezbędne jest doświadczenie kandydata na prezesa. Dalsze wymogi, jakie będziemy stawiać przed kandydatami, nazwaliśmy fakultatywnymi, czyli m.in. doświadczenie w zarządzaniu spółkami sportowymi, które są specyficzne. Od kandydatów będziemy również wymagać doświadczenia w prowadzeniu negocjacji z zawodnikami, sponsorami i pracownikami. Kandydat będzie ponadto poproszony o przedstawienia planu na sezon 2015 i jak ten klub i spółka będzie wyglądała na dzień 31 grudnia 2015 roku. Chcemy, aby konkurs został ogłoszony jeszcze przed długim weekendem majowym. Zakładamy, że na oferty oczekiwać będziemy przez okres około jednego miesiąca. Oczywiście pojawia się pytanie, co się stanie w przypadku braku kandydata? Nie zakładamy takiej sytuacji, aczkolwiek jeżeli taka nastąpi, to wówczas ktoś z pięcioosobowej Rady Nadzorczej będzie musiał objąć to stanowisko – podkreślił Krzysztof Grochalski.

Kolejną sprawą, na której w najbliższym czasie zamierza się skupić Rada Nadzorcza, jest uregulowanie stosunków na linii spółka – Stowarzyszenie CKM Włókniarz. – Mamy wrażenie, że ta współpraca jest pozytywna, ale mimo wszystko wymaga pewnych uregulowań formalnych. Musimy ustalić, czego możemy od siebie oczekiwać – poinformował Grochalski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej za podstawowy cel postawił sobie również uregulowanie stosunków z byłymi zawodnikami Włókniarza. – Wszyscy wiedzą, jaki problem mam na myśli. Jest to problem, który bardzo nas boli (konflikt z Emilem Sajfutdinowem – dod. red. ). Pragnę podkreślić, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby ten temat pozytywnie zakończyć.