CKMAZS.com | White-Green – CKM Włókniarz Częstochowa, AZS Częstochowa

Oświadczenie Oskara Polisa

W miniony poniedziałek decyzją zarządu Stowarzyszenia CKM Włókniarz oraz trenera Józefa Kafla, żużlowiec częstochowskiego klubu Oskar Polis został zawieszony na okres trzech miesięcy w prawach zawodnika. Powodem takiej decyzji było niesportowe zachowanie 19-latka wobec jednego z adeptów częstochowskiej szkółki podczas ostatniego treningu. Dla Polisa oznacza to koniec startów w sezonie 2015. Zawodnik w dniu dzisiejszym postanowił wydać oświadczenie, którego treść prezentujemy poniżej.

W nawiązaniu do sytuacji mającej miejsce w parku maszyn stadionu Arena Częstochowa przed jednym z ostatnich treningów szkółki pomiędzy mną a jednym z adeptów Włókniarza, skutkującej zawieszeniem mojej osoby oraz wykluczeniem mnie z uczestnictwa w nadchodzących meczach i treningach, oświadczam, że moje naganne zachowanie było motywowane emocjami, a przyczyną mojego wzburzenia były słowa wypowiedziane w moją stronę przez adepta. Z perspektywy czasu wiem, że moja reakcja nie powinna być taka, a ja jako starszy stażem zawodnik powinienem pokazać przykład i wybrnąć z tej sytuacji opanowaniem i rozsądkiem. Zachowałem się inaczej i za to pragnę przeprosić młodszego kolegę, trenera Józefa Kafla, zarząd Stowarzyszenia CKM Włókniarz, a szczególnie Kibiców. Żałuję tego co zrobiłem i obiecuję, iż w okresie zawieszenia będę pomagać moim kolegom z drużyny podczas zawodów i treningów.

Z poważaniem,
Oskar Polis