CKMAZS.com | White-Green – CKM Włókniarz Częstochowa, AZS Częstochowa

Trwa proces przejmowania stadionu

W listopadzie 2014 Urząd Miasta odstąpił od umowy dzierżawy stadionu żużlowego przez spółkę CKM Włókniarz. Powodem odstąpienia od umowy były zaległości finansowe spółki za użytkowanie obiektu. Proces przejmowania stadionu rozpoczął się z początkiem stycznia 2015 roku.

Wszystko wskazuje na to, że stadion trafi pod opiekę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Użytkownikiem obiektu będzie z kolei Stowarzyszenie CKM Włókniarz, które zgłosiło zespół do tegorocznych rozgrywek Polskiej 2. Ligi Żużlowej.

Częstochowski magistrat ma wiele pomysłów na skuteczne wykorzystanie SGP Areny. Oprócz zawodów żużlowych, planuje się zorganizowanie szeregu innych imprez – zarówno sportowych, jak i kulturalnych.