CKMAZS.com | White-Green – CKM Włókniarz Częstochowa, AZS Częstochowa

Włókniarz stracił licencję!

Włókniarz Częstochowa bez licencji na starty w rozgrywkach ligowych w sezonie 2015! Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego postanowiło z dniem dzisiejszym tj. 10 października 2014 odebrać przyznaną przed rokiem Włókniarzowi licencję nadzorowaną. Powodem takiej decyzji PZM jest nierealizowanie przez klub warunków licencji nadzorowanej.

Włókniarz z problemami finansowymi zmaga się od końca sezonu 2013. W przerwie zimowej głośno zrobiło się o sporych zaległościach klubu wobec Emila Sajfutdinowa. W trakcie zakończonego niedawno sezonu z powodu zaległości startów odmawiali Grigorij Łaguta i Grzegorz Walasek. Problemy spółki nie oznaczają, że zabraknie w przyszłym roku ligowych spotkań w Częstochowie. Wszystko wskazuje na to, że w sezonie 2015 Stowarzyszenie CKM Włókniarz zgłosi drużynę ligową do rozgrywek Polskiej 2. Ligi Żużlowej.

Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego:

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w oparciu o wniosek Zespołu ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II ligi żużlowej, działając na podstawie § 17 ust. 2 i § 19 ust. 2 pkt 2 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej, stwierdza wygaśnięcie z dniem 10 października 2014 r. licencji nadzorowanej przyznanej GKS Wybrzeże S.A. oraz Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu “Włókniarz” S.A. Klubowi Motocyklowemu „Włókniarz” S.A.

Zespół ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II ligi żużlowej w swoim wniosku wskazał, że w/w Kluby naruszyły warunki przewidzianego, w ramach decyzji licencyjnej, programu naprawczego i nie realizowały nałożonych na nie nakazów lub zakazów.

Powyższa decyzja Prezydium ZG PZM oznacza, że wymienione Kluby nie otrzymają licencji na start w rozgrywkach polskich lig w sezonie 2015.